Argraffu

Gymhwyster

Young peopleYdych chi'n:

  • Rhwng 16 a 18 mlwydd oed
  • Gadael yr Ysgol
  • Ddiwaith
  • Blentyn dan Ofal
  • Y broses o adael Gofal
  • Mewn Sefydliad i Droseddwyr Ifanc
  • Y broses o adael Sefydliad i Droseddwyr Ifanc
  • Gweithio mewn Tîm Troseddu Ifanc

Ydych chi'n gymwys? Ydych? Wedyn, pam ydych chi'n aros – cliciwch yma i gysylltu â ni am ragor o wybodaeth ac i gofrestru.

 
WEFO ESFWCVA Active Inclusion Fund Logo
 
 
Partneriaid
 
Llamau - Logo Red
 
Centre for Business and Social Action 

Symuyd Ymlaen / Moving Forward, 23 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9HA | Ffôn: 029 2023 9585 | Elusen gofrestredig 701772 | Rhif Cwmni 02396224