Argraffu

Pobl Ifanc

Two young women training on a building project, in pink hard hatsYdych chi rhwng 16 a 18 mlwydd oed ac wedi gadael gofal, dan ofal ar hyn o bryd, neu wedi ymwneud â gwasanaeth troseddwyr ifanc o'r blaen?

Ydych chi eisiau dysgu sgiliau newydd, ennill cymwysterau a phrofiad gwaith â thâl? Angen i rywun roi'r cyfle hwnnw i chi? Wedyn, peidiwch ag edrych ymhellach!!

Mae SYMF i chi – mae'r prosiect yn paru pobl ifanc â lleoliadau gwaith mewn ystod enfawr o sectorau:

Beth am:

 • Weinyddu
 • Gofal Anifeiliaid
 • Gwaith coed
 • Arlwyo
 • Adeiladu
 • Peirianneg
 • Gwallt a Phrydferthwch
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Hamdden a Lletygarwch
 • Mecaneg
 • Cyfryngau
 • Peintio & Addurno
 • Parciau & Gerddi
 • Manwerthu

...a llawer mwy!

Group of young people on a photography courseFelly, sut mae'n gweithio? Ein siart llif yw'r ffordd orau i esbonio pob cam ac fe fydd yn eich tywys chi trwy'r broses...

Ydych chi'n gymwys? Ydych? Wedyn, pam ydych chi'n aros – cliciwch yma i gysylltu â ni am ragor o wybodaeth ac i gofrestru.

Ariannwyd gan
Big Fund
Partneriaid
Llamau Centre for Business and Social Action GISDA Sova Construction Youth Trust

Symuyd Ymlaen / Moving Forward, 23 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9HA | Ffôn: 029 2023 9585 | Elusen gofrestredig 701772 | Rhif Cwmni 02396224