Argraffu

Cyflogwyr

Young people working on a building siteFe fydd y Construction Youth Trust yn:

  • Darparu cyfleoedd profiad gwaith sy'n seiliedig ar adeiladu ledled Cymru (adeiladu yw sector cyflogaeth mwyaf y DU).
  • Cefnogi cyflogwyr a phobl ifanc trwy leoliadau gwaith sy'n seiliedig ar adeiladu, gan gytuno ar gynllun datblygu ar sail gwaith a chefnogi datblygiad.
  • Cynnig y cyfle i bob person ifanc ar y rhaglen (adeiladu neu fel arall) i ennill Open College Network level 1 Award yn ystod eu lleoliad gwaith i gefnogi'u sgiliau hanfodol a datblygu sgiliau cyflogadwyedd.
  • Darparu hyfforddiant i gyflogwyr (adeiladu neu fel arall) er mwyn sicrhau fod lleoliadau profiad gwaith o ansawdd digonol i alluogi'r rheini sy'n hyfforddi i ennill y Dystysgrif.
  • Dal dysgu o'r rhaglen er mwyn lywio polisi.

Bydd GISDA yn creu rhaglen person-ganolig wedi ei deilwro ar gyfer rhai fydd yn cymeryd rhan yn Symud Ymlaen i'w paratoi a'u cefnogi i fewn i waith. Byddwn yn cyd-weithio efo unigolion ar sgiliau hanfodol, adeiladu hyder a datblygu personol. Bydd y dysg yn cael ei achredu drwy Agored Cymru.

Trwy ddysgu gyda Learning 4 Life, fe fydd Llamau yn darparu rhaglen o weithgareddau dysgu diddorol i bob cyfranogwr fydd wedi'i dylunio i adeiladu hyder, i ddatblygu sgiliau ac i baratoi unigolion ar gyfer y byd gwaith. Fe fyddwn yn cynnig gwobreuon Agored Cymru a City & Guilds yn ogystal â chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru. Fe fyddwn yn gweithio mewn partneriaeth â'r cyfranogwyr i nodi'u hamcanion dysgu ac i'w cefnogi nhw i'w cyrraedd.

 
WEFO ESFWCVA Active Inclusion Fund Logo
 
 
Partneriaid
 
Llamau - Logo Red
 
Centre for Business and Social Action 

Symuyd Ymlaen / Moving Forward, 23 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9HA | Ffôn: 029 2023 9585 | Elusen gofrestredig 701772 | Rhif Cwmni 02396224